„Мултифорс А. С.” ЕООД е основана през 1994 г. и е сериозен и надежден партньор на държавни, общински и частни организации. В своята практика фирмата е придобила богат опит в охраната на производствени предприятия, административни сгради, обекти със специален режим на достъп, жилищни комплекси, транспортни центрове и др. 

„Мултифорс А. С.” ЕООД е лицензирана за извършване на охранителна дейност на територията на Република България с лиценз № 240/29.06.2004 г. на ДНСП – МВР. 

В ръководството на фирмата са привлечени хора с дългогодишен опит в охранителната дейност, както и бивши служители на МВР и МО. 

Фирмата разполага с отлично обучени и професионално подготвени кадри, с високо чувство на отговорност към поставените за изпълнение задачи по охраната на лица и обекти.

„Мултифорс А. С.” ЕООД има разгъната организационна структура на територията на цялата страна, осигуряваща широк обхват на дейности и разполага с модерна методика за комплексна охранителна дейност, съобразена със съвременните концепции за сигурност.

„Мултифорс А. С.” ЕООД предлага разнообразие от охранителни услуги, а именно: въоръжена и невъоръжена физическа охрана, инкасова дейност, съпровод на ценни пратки и товари, проектиране, монтаж и пускане в действие на всички видове сигнално-известителни системи.

„Мултифорс А. С.” ЕООД притежава валиден сертификат за внедрена и прилагана система за управление на качеството по БДС EN ISO9001:2008 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007.

Водена в работата си от принципа „Сигурността преди всичко” нашата компания ви гарантира високо професионално и коректно изпълнение на поетите ангажименти.

Управител на „Мултифорс А. С.” ЕООД:

Магдалена Пеева